Gradbene sanacije objektov, diamantno rezanje betona, vrtanje betona ter asfalta, visokotlačno čiščenje
DOMOV
O PODJETJU
DEJAVNOSTI
POVPRAŠEVANJE
HIDROSANIR d.o.o.
Dolga Gora 15
3232 Ponikva
Davčna št.: SI91150817

Tel.: 03 759 12 00
Fax: 03 759 12 01
GSM: 041 611 315


SPLOŠNO

Gradbene sanacije praksa
  
Gradbene sanacije objektov v praksi
Utrjevanje temeljev in nosilne podlage ter sanacija razpok na kamnitih zidovih in obokih na hlevu v Rimskih Toplicah

Sanacija poškodovanih temeljev stanovanjske hiše v Škofijah (občina Šmarje pri Jelšah)
- z vrtanjem sond skozi temelje, injektiranjem sond s cementno sanacijsko, ekspanzijsko malto ter zapiranjem sond s ČBR palicami
Sanacija posedanja stanovanjske hiše v Bistrici ob Sotli
- točkovni izkop obstoječih kamnitih temeljev ter pod in ob betoniranje temeljev s sanacijskim vodoodbojnim betonom
- stabilizacija starih in novih temeljev z vrtanjem sond in injektiranjem pod pritiskom s cementno nabrekajočo malto
- izdelava drenaže
- statično injektiranje zidnih razpok
Sanacija Pleteršnikove domačije v Pišecah
1 Faza,- izdelava plitve drenaže;
- prekinitev delovanja kapilarnih dvigov z vrtanjem lukenj in injektiranjem s silikoni,
- izdelava vodoodbojnega, konstruktivnega ometa na temeljnem delu fasade;
- odstranitev vlažnih ometov in izdelava sušilnih, močno paroprepustnih ometov v notranjih prostorov
2 Faza, odstranjevanje dotrajanih vlažnih ometov ter izdelava novih, sušilnih, paropropustnih ometov
Pleteršnikova domačija po sanaciji, popleskana fasada z Leumin bio apnenimi barvami
Sanacija vlažnih zidov v stanovanjskem bloku v Zrečah
- odstranjevanje vlažnih ometov,
- prekinitev delovanja kapilarnih dvigov z vrtanjem lukenj in injektiranjem s silikoni,
- izdelava sušilnih, plinoprepustnih ometov
pleskanje saniranih zidov z BIO APNENIMI barvami
Sanacija betonskih balkonov v Šentjurju
Pred in med sanacijo
Po sanaciji
Sanacija posedanja objekta in zidnih razpok na stanovanjski hiši Kajba na Kozjanskem
Sanacija vlažnih zidov na stanovanjski hiši Krivec na Zbelovem
Ustavitev posedanja hiše
Statično injektiranje zidov
Sanacija vlažnih zidov in posedanja objekta
Sanacija razpokane hiše na Begunjah
Sanacija razpokane hiše
izdelava nove drenaže na hiši
Injektiranje cementne malte
Popotresna sanacije hiš
Obnova poškodovanega balkona
Sanacija bazenov in rezervoarjev
Sanacije zidov in fasad
  • statično injiciranje zidnih in talnih razpok in votlin

  • izdelava horizontalne hidroizolacije vlažnih zidov

  • ustavitev posedkov in temeljenjem brez izkopa

  • tesnenje vseh vrst betonskih rezervoarjev (greznic, mazutnih in vseh drugih betonskih silosov v kmetijstvu)

  • obnova dotrajanih vlažnih ometov s sanacijskimi sušilnimi mineralnimi parapropustnimi ometi

  • hidrofobiranje (zaščita proti vlagi) mineralnih fasad
PRED POSEGOM PO POSEGU
  1Ainternet d.o.o. Izdelava strani